Basisschool

Wilt u weten of uw kind leerplichtig is?

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. Kijk voor meer informatie op de websites van de Leerplichtwegwijzer of de Rijksoverheid.

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft.

Basisscholen Waddinxveen

Leerplichtwegwijzer

Rijksoverheid - leerplicht

Moet u een basisschool kiezen voor uw kind?

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Er zijn openbare basisscholen, christelijke, katholieke en islamitische basisscholen en scholen met speciale leermethodes. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is. Bel de basisschool van uw keuze. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Basisscholen Waddinxveen

Wilt u iemand spreken over de schoolkeuze?

De meeste basisscholen hebben een website met informatie. Misschien is dat al voldoende informatie voor u. Wilt u met iemand praten of de school geschikt is voor uw kind? Maak een afspraak met de directeur of een leerkracht. Of kijk op de website wanneer er een Open Dag is. U kunt ook bellen met het Centrum voor Jeugd en Gezin voor advies.

Toon op kaart (1)
x

Basisscholen Waddinxveen

Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open: ma t/m do 8.30 - 17.00 uur, vr 8.30 - 12.30 uur
Inloopspreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur
Chatspreekuur via de website: ma t/m vr 9.30 - 11.30 uur

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen
Heeft uw kind problemen op de basisschool?

Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er) op school. Of vraag naar het schoolmaatschappelijk werk. In Waddinxveen is er op iedere school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Deze helpt u en uw kind verder.

Misschien is een cursus Rots en Water geschikt voor uw kind. Die helpt uw kind zich sterker te voelen. Kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor meer informatie over cursussen. Neem contact op. Of neem contact op met Team Wadwijzer.

Heeft uw kind problemen omdat u geen geld heeft voor activiteiten die de school organiseert? Misschien kan Leergeld Waddinxveen u helpen. Kijk op de website voor meer informatie.

Toon op kaart (1)
x

Basisscholen Waddinxveen

Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur
Balie open: ma t/m do 8.30 - 17.00 uur, vr 8.30 - 12.30 uur
Inloopspreekuur Jeugdgezondheidszorg: dinsdag 13.00 - 14.30 uur
Chatspreekuur via de website: ma t/m vr 9.30 - 11.30 uur

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen

Centrum voor Jeugd en Gezin - cursussen

Toon op kaart (1)
x

Team Wadwijzer

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen
Is uw kind hoogbegaafd?

Er zijn verschillende websites met informatie zoals Choochem, Lich en Pharos.

In Waddinxveen vindt u 2 praktijken waar uw kind begeleiding kan krijgen.

Kindertherapie hoogbegaafdheid

U kunt terecht bij Praktijk Sherpa en bij Snap je.

Choochem

Landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.

Lich - Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid

Pharos - landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen

Zoekt u onderwijs voor uw kind met een beperking?

Kies welke school het beste is voor uw kind. Neem contact op met de school van uw keuze. Geef het aan als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Geef ook aan als u uw kind op meerdere scholen heeft aangemeld. De school die u als eerste voorkeur opgeeft, krijgt namelijk de zorgplicht voor uw kind.

Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek, in overleg met de ouders. Lukt dat niet? Dan zoekt de school een geschikte plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt.

Kijk op de websites over passend onderwijs en van de basisschool van uw keuze voor meer informatie.

Basisscholen Waddinxveen

Rijksoverheid - passend onderwijs