Inkomen onder bijstandsniveau

Ligt uw inkomen onder het bijstandsniveau?

Probeer uw inkomen aan te vullen. Vraag aan uw werkgever of u meer uren kunt werken of zoek een baan met een beter salaris. Misschien heeft u recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de bijstand. Vul het aanvraagformulier bijstand in op Werk.nl. Houd bij de aanvraag uw DigiD bij de hand. U logt in via het venster van UWV Werkbedrijf.

Heeft u geen baan en heeft u geld nodig voor uzelf of voor uw gezin? Schrijf u in via werk.nl als werkzoekende.

Rijksoverheid - bijstandsnorm

Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Werk.nl - uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 en ligt je inkomen onder bijstandsniveau?

Meld je bij UWV via Werk.nl. Daarna ga je 4 weken lang actief op zoek naar werk. Naast zoeken naar werk moet je ook kijken of je een nieuwe opleiding kunt doen of je oude opleiding af kunt maken. Lukt het niet om werk te vinden of een opleiding te volgen? Maak dan een afspraak met de gemeente om je situatie te bespreken. Neem hiervoor contact op met Team Wadwijzer.

Na de zoektocht van 4 weken kun je een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering via het Preventieteam. Of je in aanmerking komt voor een uitkering hangt af van je financiële situatie en de aanvraagdatum.

Weet je niet zeker of je inkomen onder bijstandsniveau ligt? Kijk op de website van de Rijksoverheid welk bedrag voor jou geldt.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Team Wadwijzer

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen

Rijksoverheid - bijstand

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Misschien heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze regeling heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier leest u wat de voorwaarden zijn en of u in aanmerking komt.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Wilt u weten hoeveel vermogen u mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand?

Als u bezittingen heeft, zoals spaargeld of een eigen huis, dan heeft u vermogen. Dat mag niet te hoog zijn als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Hoeveel eigen vermogen u mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Kijk op de website van Rijksoverheid voor informatie over het maximum aan eigen vermogen.

U kunt contact opnemen met team Wadwijzer. Zij verwijzen u door naar passende hulp en advies.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Team Wadwijzer

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen

Rijksoverheid - bijstand

Heeft uw partner een uitkering van UWV?

Dan telt het inkomen van uw partner mee.

Heeft u vragen? Neem contact op met Team Wadwijzer.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Team Wadwijzer

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen