Sporten en bewegen voor kinderen

Zoekt u sportieve activiteiten voor kinderen?

Er zijn veel sportieve mogelijkheden voor kinderen. Bijvoorbeeld via sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en andere organisaties in de wijken.

Een overzicht van sportverenigingen vindt u in de (digitale) gemeentegids. Kijk op de website van de vereniging of neem contact op voor meer informatie. De scoutinggroepen organiseren veel activiteiten buiten. Sportpunt Gouda organiseert bewegingsonderwijs samen met basisscholen. Kijk op de website welke scholen dat zijn. Of informeer bij de sportleraar op de school van uw kind.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Scouting Klimopgroep

Op de pagina Contact op de website staan telefoonnummers per speltak.

Zuiveringspad
1
2741 VM
Waddinxveen

Scouting Sint Victor

Scouting Sint Victor is de landgroep.

Jan Willem Frisoweg
to. 71
2741 BZ
Waddinxveen

Gemeentegids Waddinxveen

Wilt u sportief bezig zijn met uw kindje?

In Gouwebad De Sniep kunt u zwemmen met uw baby, peuter of kleuter. Dans- en turnvereniging TOOS heeft peutergym en dansles voor kleuters. Ook Studio Da Danza heeft dansles voor peuters. U kunt ook terecht in speeltuinen De Overkant, De Paddestoel en Zonnig Zuid. Op Beweegkriebels vindt u beweegspelletjes voor uw baby en peuter. Vraag ook bij de kinderopvang naar mogelijkheden.

Toon op kaart (5)
x
Toon op kaart (1)
x

Buurthuis De Paddestoel

Wijk- en speeltuinvereniging

Lijsterbesstraat
18
2742 XS
Waddinxveen
Toon op kaart (1)
x

Buurthuis Zonnig Zuid

Telefonisch alleen bereikbaar tijdens activiteiten.

St. Victorstraat
4
2741 JR
Waddinxveen
Toon op kaart (1)
x

Gouwebad De Sniep - baby, peuter en kleuter

Sniepweg
13d
2742 AR
Waddinxveen
Toon op kaart (1)
x

Speeltuinvereniging De Overkant

Kromme Esse
6a
2741 PK
Waddinxveen
Toon op kaart (1)
x

Studio Da Danza

Van Mecklenburg Schwerinlaan
1
2741 CW
Waddinxveen
Denkt u dat uw kind te weinig beweegt?

Zorg voor voldoende beweging voor uw kinderen. Laat uw kind op de fiets of lopend naar school gaan en veel buitenspelen. Geef zelf het goede voorbeeld door regelmatig te bewegen en gezond te eten. Zoek ook een sportvereniging voor uw kind.

Sportverenigingen vindt u op Waddinxveen Alles Dichtbij. Meer informatie over gezondheid en beweging vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Centrum voor Jeugd en Gezin - gezond bewegen

Waddinxveen Alles Dichtbij - sportverenigingen

Wil uw kind sporten maar is er geen geld?

Bel Stichting Leergeld en vraag een bijdrage aan. U kunt ook een e-mail sturen. Zet daarin uw naam, adres, telefoonnummer, de naam en de geboortedatum van uw kind, uw maandinkomen en de reden van uw aanvraag.

Verder gaat het zo: een medewerker van Stichting Leergeld komt op afspraak bij u thuis. U bespreekt hoe u er voor staat en legt uit voor wie u een bijdrage wilt aanvragen. De medewerker dient uw aanvraag in bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld beslist over uw aanvraag. U krijgt binnen 2 weken bericht.

Krijgt u al een bijdrage van Stichting Leergeld? Die geldt voor 1 jaar. Zo nodig kunt u daarna een nieuwe bijdrage aanvragen.

Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen met een medewerker bekijkt u of u bijvoorbeeld een minimaregeling kunt krijgen. Neem contact op met Team Wadwijzer of bel met Leergeld Waddinxveen. Kijk ook op de website Samen voor alle kinderen.

Toon op kaart (1)
x

Samen voor alle kinderen

Toon op kaart (1)
x

Team Wadwijzer

Kerkstraat
13
2742 BG
Waddinxveen

Leergeld Waddinxveen (stichting)

161
2740 AD
Waddinxveen